Det Drømmende Mørke

afsnit 3: Lad de små børn komme til mig

De brave eventyrere Mondo, den belæste gnom, og Destir den aspirerende ridder havde i starten af
sidste epoke tilvejebragt et sjældent artefakt fra de dybeste niveauer af Sharn.
Efter at have overbragt relikviet til dets rette ejermand (kvinde) fik Mondo
overtalt Destir til at hjælpe med at redde en gruppe unge børn fra en lokal
kriminel. Jasper blev inddraget på baggrund af Mondo’s anbefaling og selvsamme
satte ud for at undersøge værestedet for forbryderen.

Skrevet af Daniel (Destir)

I mellemtiden er en ung fribytter (pirat) ved navn Shivan interesseret i at
opsøge Gaedren af egne grunde. Da Jasper ankommer til dokken ser han Shivan og
følger efter denne. Shivan selv opsøger mange kilder i forsøget på at finde
Gaedren. Shivan selv finder frem til stedet og lægger mærke til sin forfølger. Efter
at have holdt stedet under opsyn konfronterer Shivan og Jasper hinanden. De
beslutter et samarbejde er værd at overveje og arrangerer et møde.
Mondo og Destir har let forskelligt syn på den nytilkomne men trods alt har alle jo ret
til en chance. (1!). Efter en kort slagplan kommer det Destir for øren at
Gaedren har besat sin nuværende hus uden ret, og han beslutter sig til at gøre
noget ved det hvis hans vej fører ham forbi. Tilfældigvis er de andre opsat på
at besøge dokken og Destir følger som den gode ven han er med.

Efter med myndig stemme at have krævet stedet rømmet trækker de usle lovbrydere blank og
kamp bryder ud. En dværg med forkastet ærer og en stor klods af en mand kæmper
mod destir og Shivan men må sande deres evner ikke er nok. Imens holder Mondo
og Jasper børnene i skak, men den grusomme skæbne vil en af børnene bliver så
skræmt han springer i havnen hvor en haj flår ham i stykker.
Imens har Destir konfronteret Gaedren og dennes alligator. Efter hård kamp hvor Shivan får
nedlagt Gaedren i en heltemodig akt lader kampen til at være overstået. Destir
skynder sig ned til de andre og må selv sande det stakkels hjemløse barns
skæbne. Efter en indre kamp lader han hajen slippe væk, den er trods alt kun et
dyr. På vejen tilbage til Mondo og Shivan overhører han Shivan foreslå at dele
rovet hvor Mondo holder fast på den ærlige vej. De slæber de tre lovbrydere ud
og står så med de mange hjemløse børn. Efter en længere diskussion hvor Destir
forsøger at tage dem alle under sine vinger lykkes det kun at bringe et enkelt
barn med dem. Da de kommer op til de øvre niveauer bryder helvede løs. En grif
ridder falder med sin grif til jorden og folkemængden går i panik. ”kongen er
død!” bliver der råbt. De tre fanger bliver efterladt, Jasper iler til sin
moders hjem, Mondo og Destir skynder sig til garnisonen med barnet og Shivan
går af ukendte veje. På garnisonen hersker der kaos mange er deserteret eller
har måske decideret begået højforræderi. Destir sætter sig for at beskytte de
tilbageværende øverst-rangerende og ofre derved egne ambitioner for at fange
forræderne hvert fald midlertidigt.

View
Kampagnejournal
Tanker og oplevelser
View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.